سایت پیش بینی پین باهیس
ورود پین باهیس
%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B3.jpg
برای ثبت نام در سایت شرط بندی **پین باهیس** و بهترین سایت شرط بندی فارسی پیش بینی کافی است مراحل زیر را طی کنید.

وارد کردن موارد زیر :
کد ملی
نام
نام خانوادگی
آدرس ایمیل
جنسیت
تاریخ تولد
شماره تماس
کشور محل اقامت
واحد پول
شهر
آدرس
داشتن بیش از 18 سال سن
تمامی موارد را باید به صورت واقعی وارد کنید تا برای شما هیچ مشکلی در اینده رخ ندهد.
در صورتی که مشکلی داشتید یا بروز هرگونه ایراد ، ارور یا مشکل خاص به پشتیبانی سایت پین باهیس مراجعه کنید تا در سریع ترین زمان مشکل شما رفع شود.
بعد از عملیات ثب نام شما عضو سایت شرط بندی پین باهیس پین باهیس میشوید و میتوانید از تمامی امکانات آن استفاده کنید.

قوانین حساب کاربری پین باهیس :
هنگامی که یک بازیکن یک حساب / شرط بندی را باز می کند، به این معنیست که تمام قوانین و مقررات را پذیرفته است.
در زمان ثبت نام، بازیکن موظف است به درستی اطلاعات شخصی را ثبت کند، از جمله آدرس خانه و آدرس ایمیل.
هر بازیکن می تواند از حساب خود با ارز دلخواه استفاده کند. ارز انتخاب شده توسط بازیکن نمی تواند بعدا تغییر کند. بازیکن نمی تواند ادعا کند که حق تغییر ارز در حساب شرط را دارد. پین باهیس حق دارد از ثبت نام یا پرداخت در هر ارز خودداری کند.
حساب های شرط بندی نمی توانند از شخصی به شخص دیگرانتقال یابد ویا به فروش برسد.
هر بازیکن تنها یک حساب کاربری باید داشته باشد. به شدت ممنوع است که یک حساب کاربری جدید شرط بندی را با استفاده از نام یا آدرس ایمیل دیگر باز کنید. در صورت نقض این قانون، تمام شرطها ممکن است لغو، حذف و بسته شوند.
با اشتراک با ، بازیکن موافقت می کند که اطلاعات شخصی ارائه شده با استفاده از ابزار خودکار در طول دوره استفاده در محل (Toto، Poker، Casino، و غیره) ذخیره و استفاده می شود.
حق تعلیق، بستن و پرداخت نکردن مبلغ جوایز و بردها برای حساب هایی که اطلاعات نادرست وارد کرده اند را دارد.
هر بازیکن تنها می تواند یک حساب داشته باشد. بازیکنانی که قبلا ثبت شده اند درصورت اجازه دادن می توانند حساب جدید داشته باشند به شرط بستن حساب قدیمی.
بازیکنان نمی توانند اجازه دهند که حساب هایشان توسط اشخاص ثالث مورد استفاده قرار گیرد. در عین حال مسئولیت تضمین ایمنی حساب کاربری با بازیکن است.
هر بازیکن شرط بندی خود را فقط در حساب خود میتواند ببندد و از سایت استفاده کند.شرط هایی که توسط یک یا چند بازیکن با تخمین های مشابه ممکن است.
لغو یا نامعتبر شود حتی اگر نتیجه این رویداد تعیین شود، PNB100 حق دارد که شرط بندی های نامعتبر یا لغو را نامعتبر کند، اگر معتقد باشد شرط مشکوک ویا با حیله ساخته شده است.
نام و نام خانوادگی و نام کاربری حساب ثبت شده را نمی توان تغییر داد.
منبع: https://pinshart.com/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License